fbpx

Műszaki – Mérnöki tevékenység

VTSZ MEGNEVEZÉS
9011Sztereoszkópikus optikai mikroszkóp félvezetők kezeléséhez
9011Más sztereoszkópikus optikai mikroszkóp (kivéve félvezetők kezeléséhez használt mikroszkóp)
9011Fotografikus mikroszkóp félvezetők kezeléséhez
9011Más optikai rendszerű fényképészeti mikroszkóp (kivéve félvezetők kezeléséhez használt mikroszkóp)
9011Optikai rendszerű mikroszkóp (kivéve sztereoszkópikus és a fényképészeti mikroszkóp)
9011Alkatrész és tartozék félvezetők kezeléséhez használt optikai rendszerű mikroszkóphoz
9011Más alkatrész és tartozék optikai rendszerű mikroszkóphoz (kivéve félvezetők kezeléséhez használt mikroszkóp részei)
9012Elektronmikroszkóp félvezetők kezeléséhez
9012Más nem optikai rendszerű mikroszkópok (kivéve a félvezetők kezelésére használt elektronmikroszkóp), fénytörő készülék
9012Félvezetők kezelésére használt elektronmikroszkóp alkatrésze és tartozéka
9012Más nem optikai rendszerű mikroszkópok (kivéve a félvezetők kezelésére használt elektronmikroszkóp) és fénytörő készülék alkatrésze és tartozéka
9013Fegyver célzótávcsöve, periszkóp, gépekhez való teleszkóp
9013Lézer
9013Aktív mátrix folyadékkristályos készülék
9013Folyadékkristályos készülék (kiv. aktív mátrix folyadékkristályos készülék)
9013Más, pl. kézi nagyító, sztereoszkóp, kaleidoszkóp, optikai fénysugaras jelzőkészülék, dianéző
9013Folyadékkristályos készülék alkatrésze és tartozéka
9014Iránykereső műszer /tájoló/
9014Légi és űrnavigációs műszer, irányított rendszer (kivétel iránytű és rádiónavigációs műszer)
9014Légi és űrnavigációs műszer, nem irányított rendszer (kivéve iránytű és rádiónavigációs műszer)
9014Hajózási navigációs műszer
9014Alkatrész és tartozék iránykereső műszerhez és más navigációs eszközhöz
9015Elektronikus távolságmérő
9015Más, pl. nem elektronikus távolságmérő
9015Elektronikus teodolit és táv- és szögmérő
9015Más, pl. nem elektronikus teodolit és táv- és szögmérő
9015Elektronikus szintező
9015Más, pl. nem elektronikus szintező
9015Elektronikus fotogrammetriai földmérő műszer és készülék
9015Más, pl. nem elektronikus fotogrammetriai földmérő műszer és készülék
9015Földmérő, hidrográfiai, oceanográfiai, meteorológiai, hidrológiai vagy geofizikai műszer alkatrésze és tartozéka
9017Plotter /x-y rajzológép/, rajzasztal és rajzgép kivitelű
9017Más rajzasztal és rajzgép (kivéve plotter)
9017Plotter /x-y rajzolóműszer/ (kivéve rajzasztal és rajzgép kivitelű
9017Rajzkészlet és más rajzoló műszer (kivéve rajzasztal, rajzgép és plotter)
9017Más kihúzó műszer (kivéve fényálló sablonhoz vagy hálózatos lemezmintához használt műszer)
9017Matematikai számolóműszer és eszköz
9017Mikrométer, körző és tolómérce
9017Mérőrúd és mérőszalag
9017Más, pl. komparátor és vonalzó
9017Alkatrészek és tartozékok rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszerekhez és kézi hosszúságmérő eszközökhöz
9024Anyag fizikai tulajdonságait vizsgáló műszerek és gépek alkatrészei és tartozékai
9025Barométer, más műszerrel nem kombinálva
9025Elektronikus barométer, más műszerrel nem kombinálva
9025Fajsúlymérők, légnedvesség- és páratartalom mérők egymással kombinálva is, nem elektronikusak (kivéve barométer más műszerrel nem kombinálva)
9025Alkatrész és tartozék fajsúlymérőhöz, hőmérsékletmérőhöz, barométerhez, légnedvesség- és páratartalom mérőhöz
9026Áramlásmérő és ellenőrző, elektronikus (kivéve 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók)
9026Folyadék szintjének mérésére és ellenőrzésére szolgáló elektromos műszerek (kivéve áramlásmérő valamint a 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók))
9026Áramlásmérő, nem elektronikus (kivéve 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók)
9026Folyadék szintjének mérésére és ellenőrzésére szolgáló más, nem elektromos műszerek (kivéve 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók)
9026Folyadék vagy gáz nyomását mérő vagy ellenőrző műszer, elektronikus (kivéve 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók)
9026Folyadék vagy gáz nyomását mérő vagy ellenőrző műszer, spirál vagy fém diafragma típusú
9026Folyadék vagy gáz nyomását mérő vagy ellenőrző műszerek (kivéve elektronikus vagy spirál vagy fém diafragma típusú valamint 9014, 9015, 9028 és 9032 vtsz alá tartozók)
9026Folyadék vagy gáz változó jellemzőit mérő műszer (kivéve áramlás-, szint-, nyomásmérő vagy ellenőrző), elektronikus, másutt nem említett
9026Folyadék vagy gáz változó jellemzőit mérő műszer (kivéve áramlás-, szint-, nyomásmérő vagy ellenőrző), nem elektronikus, másutt nem említett
9026Alkatrész és tartozék folyadék vagy gáz változó jellemzőinek mérésére és ellenőrzésére szolgáló műszerekhez, másutt nem említett
9027Elektronikus gáz- vagy füstanalizátor
9027Más, pl. nem elektronikus gáz- vagy füstanalizátor
9027Kromatográf és elektroforézises műszer
9027Spektrométer, spektrofotométer és spektrográf
9027Optikai sugaras műszer és készülék
9027Megvilágítási-időmérő
9027Elektronikus pH-mérő és rH mérő vezetőképesség mérésére
9027Elektronikus műszer félvezetők, folyadékkristályos kijelzők fizikai analízisére
9027Elektronikus viszkozitás, porozitás, nyúlásmérő, polariméter, szachari-, refrakto-, foto-, kalori- és koloriméter
9027Nem elektronikus viszkozitás, porozitás és nyúlásmérő
9027Más, pl. nem elektronikus polariméter, szachari-, refrakto-, foto-, kalori- és koloriméter, pH- és rH-mérők
9027Mikrotom
9027Alkatrész, tartozék elektronikus analizáló műszerhez, alkatrész, tartozék gáz- vagy füstanalizátorhoz, kromatográfhoz, elektroforézises műszerhez, spektro-, spektrofotométerhez és spektrográfhoz
9027Alkatrész és tartozék elektronikus gáz- és füstelemző készülékhez és mikrotomhoz
9028Gázmérő
9028Folyadékmérő
9028Egyfázisú váltóáramú elektromos áram-mérő
9028Többfázisú váltóáramú elektromos áram-mérő
9028Más, pl. elektromos egyenáram-mérő
9028Elektromos árammérő alkatrésze és tartozéka
9028Más, pl. gáz- és folyadékmérő készülék alkatrésze és tartozéka
9030Ionizáló sugárzás mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló műszerek
9030Univerzális műszerek feszültség-, áram-, ellenállás-, teljesítmény mérésére, regisztráló nélkül
9030Univerzális műszerek feszültség-, áram-, ellenállás-, teljesítmény mérésére, regisztrálóval
9030Más műszer, feszültség-, áram-, ellenállás-, teljesítmény mérésére, regisztrálóval (kivéve univerzális mérőműszereket, oszcilloszkópokat és oszcillográfokat)
9030Más, kifejezetten telekommunikációs célra tervezett műszer és készülék (pl. áthallásmérő, erősítésmérő műszer, torzítási együttható-mérő, pszofométer)
9030Félvezető gyártmánnyal kapcsolatos elektromos mennyiségeket ellenőrző és mérő berendezés
9030Műszer és készülék elektromos mennyiségek mérésére, regisztrálóval (kivéve a kifejezetten telekommunikációs célra tervezett készülék, univerzális mérőműszerek, oszcilloszkópok és oszcillográfok illetve félvezető lemezek vagy gyártmányok mérésére, ellenőrzésére szolgáló műszerek, készülékek)
9030Elektronikus műszerek és készülékek, elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére, regisztráló nélkül
9030Műszerek és készülékek (kivéve az elektronikus műszereket és készülékeket), elektromos mennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére, regisztráló nélkül
9031Gép mechanikus alkatrészek kiegyensúlyozására
9031Vizsgálópad /próbapad/
9031Félvezető lemezt, fotómaszkot, szállemezt ellenőrző optikai műszer
9031Profilvetítő
9031Optikai mérő és ellenőrző műszer, készülék, berendezés (kivéve profilvetítő)
9032Hidraulikus vagy pneumatikus automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék (kivéve a termosztát és manosztát)
9032Más nem hidraulikus, nem pneumatikus szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék (kivéve a termosztát és manosztát)
9032Szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék alkatrésze és tartozéka
9033Két vagy több műszerhez egyaránt felhasználható alkatrész és tartozék